Betalingsforsikring

Skademeldingsportal

Sbanken - Søke om erstatning
Velg skadetype
Alle kriterier er ikke oppfylt
Informasjon om den som er sykmeldt/arbeidsledig
Vedlegg og Erklæring
Oversikt før signering
Velg signeringsmetode

Vennligst vent

Velg skadetype
Jeg søker om erstatning for:
Jeg søker om erstatning for:
Velg skadetype
*

For å kunne behandle din søknad må du sende oss følgende dokumentasjon:

  • Kopi av sykmelding med angivelse av årsak og varighet

For å kunne behandle din søknad må du sende oss følgende dokumentasjon:

  • Kopi av varsel om oppsigelse/overtallighet/permittering fra arbeidsgiver, med årsak til oppsigelse og dato for ikrafttredelse.
  • Kopi av vedtak om dagpenger fra NAV.
  • Oversikt over utbetalinger av dagpenger fra NAV for minimum 30 dager.
  • Kopi av ansettelsesavtale.

For å kunne behandle din søknad må du sende oss følgende dokumentasjon:

  • Bekreftelse fra sykehus som dokumenterer årsaken til innleggelsen (eventuelt diagnose), samt hvor lenge du har vært innlagt.

Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning ved sykmelding
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning ved sykemelding
1. Har du vært 100% sykmeldt i minst 30 dager sammenhengende?
*
Du må ha vært sykmeldt i minst 30 dager sammenhengende for å kunne søke om erstatning.
2. Har du hatt forsikring i den perioden du har vært sykmeldt?
*
Du må ha hatt forsikring i det tidsrommet du søker erstatning for.
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning ved arbeidsledighet/permittering
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning ved arbeidsledighet og permittering
1. Var du fast ansatt?
*

Selskapet utbetaler ingen erstatning for arbeidsledighet som skyldes midlertidig ansettelse, sesongarbeid eller at du selv har sagt opp.

2. Fikk du varselet om oppsigelse/permittering etter at du kjøpte forsikringen?
*
Forsikringen gjelder ikke dersom du mottok varselet om oppsigelse/ permittering før forsikringens startdato.
3. Har du mottatt dagpenger i minst 30 dager sammenhengende?
*
Du må ha vært arbeidsledig og mottatt dagpenger i minst 30 dager sammenhengende for å kunne søke om erstatning.
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning ved sykehusinnleggelse
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning ved sykehusinnleggelse
1. Er du selvstendig næringsdrivende?
*
Det utbetales kun erstatning til selvstendig næringsdrivende for sykehusinnleggelse.
2. Har du vært innlagt på sykehus i mer enn 3 dager?
*
Du må ha vært innlagt på sykehus i minst 3 dager for å kunne søke om erstatning.
dagens dato(skjult)