Betalingsforsikring

Skademeldingsportal

Sbanken - Opplasting av dokumentasjon
Side 1
Erklæring
Oversikt
Velg signeringsmetode

Vennligst vent

Side 1
Fyll ut fødselsnummer og skadenummer
Fødselsnummerskadenummer
Fødselsnummer
*
Skadenummer
*
* Skadenummer finner du i e-post fra Skadeservice som ble oversendt da du leverte inn søknad om erstatning første gang.
Opplasting av dokumentasjon
Opplasting av dokumentasjon

Hvis du har fått tilbakemelding fra oss om at vi mangler dokumentasjon, eller hvis du skal laste opp dokumentasjon for påfølgende periode i en allerede innvilget skadesak, kan du laste opp dette her.


Filopplasting
*

Velg fil